2024-жылдын 25-март күнү Кесиптик колледжинин «Экономикалык жана укуктук сабактар» бирикмесинин окутуучусу М.Г. Жоробаев квалификациялык практикасын отоп жатышкан 3-курстун студенттеринин жетекчилеринин сунуш, сын-пикирлерин угуп, усулдук жардам корсотуу максатында Ош шаарында «Юждорсторой», Социалдык фонд башкармалыгы жана туштук регион боюнча бир канча ишкана-мекемелерде практика отодо. Практиканын уюштурулушу, көзөмөл жүргүзүү, студенттерге усулдук колдоо көрсөтүү иштери жүргүзүлүп жатат. Алдын ала оозеки сурамжылоого ыйлайык биздин студенттерге Квалификациялык практика учуру аябай кызыктуу болуп жатканын белгилешти жана иш берүүчүлөр тарабынан жеткиликтүү көңүл бурулуп, стажировка өтүү сунуштары болуп жатат.