КӨЭАУнун Кесиптик колледжинин 030503. Укук таануу жана 080110. Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) адистигинин студенттери Жетмишева Кундуз ПВ11-22, Рахманалиев Жоомарт ПВ11-22, Эшатова Аэлита ПВ9-2-22, Хатамжанова Дилбарой ЭБ9-22, Мирбабаев Мухаммадали ЭБ9-22, Кубанычбекова Нурэлита ЭБ9-22 студенттери 2024-жылдын 15-май күнү Ж. Баласагын атындагы КУУнин Ош шаарындагы ГТИФнин филиалы тарабынан откорулгон Кара-Кыргыз Автономиялык облусунун 100 жылдыгына арналган “Кыргыз Мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүүсүндөгү негизги багыттар” аттуу илимий-практикалык конференциясыга катышып байгелуу орун менен кайтышты.