Кесиптик колледж Астана шаарындагы эл аралык колледж менен кызматташат
Казакстандын Астана шаарындагы Магжан Жумабаев атындагы эл аралык жогорку колледжи менен КӨЭАУнун кесиптик колледжинин ортосунда эки тараптуу кызматташтык келишими түзүлдү.
Келишимге аталган эки колледждин директорлору онлайн кол коюп, биргелешип иш алып баруу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрдү.