Ош шаарында 2022-жылдын 21-23-ноябрь күндөрү КРнын Билим берүү жана илим министрлиги АӨБ долбоорунун ишке ашыруу бөлүмү “Сектордун өнүктүрүү ” Инклюзивдүү өнүгүү көндүмдөр “Компетентүүлүккө негизделген окутуу жана өндүрүштө окутуу боюнча практикалык окууларды өткөрүү” атуу тренинг жогорку деңгээлде өтүүдө жана Б.Сыдыков атындагы КӨЭАУнин кесиптик колледжинин окутуучулары активдүү катышууда.