2022-жылдын 8-декабрь күнү Кесиптик колледждин Педагогикалык сабактар бирикмесинин кезектеги пландаштырылган көргөзмөлүү ачык сабагын бирикменин окутуучусу Сатанова Тамара Токтомаматовна ДО9-1-20 тайпасына «Экологиялык билим берүүнүн усулу» сабагынан «Экологиялык тарбия»деген темада өтүп берди. Окутуучу тарабынан топто, жупта, жекече аткарууга тапшырмалар берилип, сабак жандуу, кызыктуу, жеткиликтүү өтүлүп,максатына жетти.