2022-жылдын 16-декабрында Кесиптик колледждин ЭУС бирикмеси тарабынан 080106 Финансы (тармактар боюнча), Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) адистиктеринин студенттери учун «Башкаруу эсеби» сабагынан «Мекеменин бюджети» темасында конок лекция уюштурулду.Конок лекцияны ОшТУнун «Бухгалтердик эсеп жана аудит» кафедрасынын профессору, э.и.д. Абдиев Мурат Журатович отуп берди.