2022-жылдын 16-декабрь күнү Кесиптик колледжинин табигый жана гуманитардык сабактар бирикмесинин окутуучусу Ыманбек Нурдинов кыргыз тили сабагынан «Неологизмдер» деген темадагы ачык сабагын ПВ9-2-22 тайпасы менен биргеликте өттү.
Ачык сабакка окутуучулар жана каалоочулар катышышты.