2024-жылдын 25-март күнү Кесиптик колледжинин «Экономикалык жана укуктук сабактар» бирикмесинин окутуучусу М.Г. Жоробаев квалификациялык практикасын отоп жатышкан 3-курстун студенттеринин жетекчилеринин сунуш, сын-пикирлерин угуп, усулдук жардам корсотуу максатында Ош шаарында «Юждорсторой», Социалдык фонд башкармалыгы жана туштук регион боюнча бир канча ишкана-мекемелерде практика отодо.

КЕСИПТИК КОЛЛЕДЖ

 Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин курамына кирген мамлекеттик орто кесиптик билим берүү мекемеси.Кесиптик колледж 1994-жылы жалпы билим берүү колледжи катары негизделген, Учурда кесиптик колледж 11 адистик боюнча лицензияга ээ болуу менен ошол адистиктер боюнча студенттерге билим берүүдө. Студенттердин саны азыркы күндө 4000 жана быйылкы окуу жылында 11 адистик боюнча бүтүрүүчүлөр даярдалып чыгууда

Биз менен келечегинди өзгөрт !

Биздин адистиктер