МАКтын суроолору
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНА “ ГЕОГРАФИЯ КЫРГЫЗСТАНА”
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНА “ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ ГЕОГРАФИЯ КЫРГЫЗСТАНА”
Tесты государственной аттестации по дисциплине " география Kыргызстана"
080110 Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) мамлекеттик комплекстик сынактын программасы сырткы бөлүм
080110 Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) мамлекеттик комплекстик сынактын суроолору сырткы бөлүм
030503 Укук таануу адистиги үчүн мамлекеттик комплекстик сынактын программасы сырткы бөлүм
030503 Укук таануу адистиги үчүн мамлекеттик комплестик сынактын суроолору сырткы бөлүм
080106 Каржы (тармактар боюнча) мамлекеттик комплекстик сынактын программасы сырткы бөлүм
080106 Каржы (тармактар боюнча) мамлекеттик комплекстик сынактын суроолору сырткы бөлүм
Дисциплиналар аралык жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоонун Кыргызстан тарыхы сабагы боюнча программасы сырткы бөлүм
Дисциплиналар аралык жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоонун Кыргызстан тарыхы сабагы боюнча суроолор сырткы бөлүм
050303 Чет тили адистиги үчүн жалпы кесиптик жана атайын адистештирилген сабактар боюнча программасы
050720 Котормо иши адистиги үчүн жалпы кесиптик жана атайын адистештирилген сабактар боюнча программасы
050720 котормо иши жана 050303 Чет тили адистиктери үчүн мамлекеттик комплекстик сынактын суроолору
050709 Башталгыч класстарда окутуу (Жалпы кесиптик жана адистештирилген сабактар боюнча комплестик экзамендин)программасы.
050709 Башталгыч класстарда окутуу (Жалпы кесиптик жана адистештирилген сабактар боюнча мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациясынын сынак суроолору.
050704 Мектепке чейинки билим берүү (Жалпы кесиптик жана адистештирилген сабактар боюнча комплекстик экзамендин )программасы..
050704 Мектепке чейинки билим берүү(Жалпы кесиптик жана адистештирилгенсабактар боюнча комплестик экзамендин )программасы

Адистиктер