Экономикалык, укуктук жана коомдук сабактар бирикмеси