МАК

Кыргыз тили жана адабияты , Кыргызстан тарыхы

Мамлекеттик сынак тапшыруунун графиги

  1. Мектепке чейинки билим берүү 2023 -2024- окуу жылындагы Жалпы кесиптик жана адистештирилген сабактары боюнча мамлекеттик аттестациалоонун программасы
  1. Мектепке чейинки билим берүү 2023 -2024- окуу жылындагы Жалпы кесиптик жана адистештирилген сабактары боюнча мамлекеттик аттестациалоонун суроолору

260903. Тигуу буюмдарынын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы 2023-2024-окуу жылындагы мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациянын  программасы жана суроолору.

190604. Автомобиль транспортун техникалык тейлөө жана оңдоо 2023-2024-окуу жылындагы орто кесиптик билим берүү программасы үчүн мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациянын  программасы жана суроолору

230109 “Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникасын программалык камсыздоо 2023-2024-окуу жылындагы орто кесиптик билим берүү программасы үчүн мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациянын  программасы жана суроолору

050303 Чет тили 2023-2024-окуу жылындагы мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациянын программасы жана суроолору

050709. Башталгыч класстарда окутуу 2023-2024-окуу жылындагы Жалпы кесиптик жана адистештирилген сабактар боюнча комплекстүү мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациянын программасы

050709. Башталгыч класстарда окутуу 2023-2024-окуу жылындагы Жалпы кесиптик жана адистештирилген сабактар боюнча комплекстүү мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациянын суроолору

080110. Экономика жана бухгалтердик эсеп 2023-2024-окуу жылындагы мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациянын программасы жана суроолору

  1. Укук таану 2023-2024-окуу жылындагы мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациянын программасы жана суроолору

Дициплиналар аралык жыйынтыктоочу МАКтын Кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча суроолордун программасы.

Дициплиналар аралык жыйынтыктоочу МАКтын Кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча суроолордун тематикасы

Дисциплиналар аралык жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоонун Кыргызстан географиясы сабагы боюнча программасы

Дисциплиналар аралык жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоонун Кыргызстандын географиясы сабагы боюнча суроолордун тематикасы

Дисциплиналар аралык жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоонун Кыргызстан тарыхы сабагы боюнча программасы

Дисциплиналар аралык жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоонун Кыргызстан тарыхы сабагы боюнча суроолордун тематикасы