Маалыматык технологиялар, энергетика, транспорт жана жеңил өнөр жай сабактары бирикмеси