07.12.2022-ж. Педагогикалык сабактар бирикмесинин окутуучусу А.Таникулова ПНК9-5-22 тайпасына «Аалам алптары Ч.Айтматов жана А.Осмоновду эскерүү» аталышындагы куратордук саат өттү.Студенттерге алп адабиятчылардын басып өткөн жолдору ,чыгармалары жөнүндө маалымат берүү менен кыргыз адабиятына чоң салымдарын кошкондугун белгиледи.Сабак сахналаштырылып,студенттер чыгармачылык менен аткарышты.