2022-жылдын 9-декабрь күнү Кесиптик колледждин Маалыматтык технологиялар, энергетика, транспорт жана жеңил өнөр жай бирикмесинин окутуучусу Б.Т. Бекмуратова тарабынан «Конструктордун жана мастердин жардамында отчет түзүү» деген темада пландаштырылган кезектеги ачык сабак өз убагында жана мыкты деңгээлде аткарылды. Ачык сабакка бирикме окутуучулары катышып, сабакка карата өз пикирлерин билдиришти. Негизинен сабак өз максатына жетти