2022-жылдын 9-декабрь күнү Кесиптик колледждин Педагогикалык сабактар бирикмесинин кезектеги пландаштырылган көргөзмөлүү ачык сабагын бирикменин окутуучусу Толубай кызы Кызжибектин ИЯ-9-1-20 тайпасына «Педагогикалык чеберчиликтин негиздери» сабагынан «Мугалимдин окуу-тарбиялоо процессин башкаруудагы чеберчилиги «деген темада өтүп берди. Окутуучу тарабынан топто, жупта, жекече аткарууга тапшырмалар берилип, сабак жандуу, кызыктуу, жеткиликтүү өтүлүп,максатына жетти.