2022-жылдын 22-23-ноябрында Экономикалык жана укуктук сабактар бирикмесинин окутуучусу, экономика илиминин кандидаты Жоробаев Музаффар Ганыжанович Өзбекстан республикасынын Наманган Инженердик институтуна барып, эки тараптуу кызматташтыктын алкагында студенттерге лекция окуп келди.