.

 
081006 Финансы адистигининин 2022-2023 окуу жылындагы мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациянын программасы жана суроолору
080110 Экономика жана бухгалтердик эсеп адистиги үчүн жалпы кесиптик сабактар боюнча МАКтын программасы жана суроолору
030503 Укук таануу адистиги боюнча МАКтын программасы жана суроолору
050709 Башталгыч класстарды окутуу адистиги үчүн мамлекеттик сынактын программасы
050709 Башталгыч класстарды окутуу адистиги үчүн мамлекеттик сынактык суроолор
230109 ПОВТАС адистигинин орто кесиптик билим берүү программасы үчүн МАКтын экзамендик прграммасы
190604 ТОиРАТ адистигинин орто кесиптик билим берүү программасы үчүн МАКтын проргаммасы
050704 мектепке чейинки билим берүү адистиги үчүн мамлекеттик сынактын суроолору
050704 мектепке чейинки билим берүү адистиги үчүн мамлекеттик сынактын программасы
050303 Чет тили адистиги үчүн МАКтын программасы жана суроолору
Дисциплиналар аралык жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоонун Кыргызстан тарыхы сабагы боюнча программасы
Кыргызстан тарыхы боюнча мамлеккеттик аттетациялочу экзамендин суроолору.pdf
Кыргызстан географиясы сабагы боюнча МАКтын программасы
Кыргызстан географиясы сабагы боюнча МАКтын тесттик суроолору
260903 КМТШИ адистигинин орто кесиптик билим берүү программасы үчүн МАКтын сынактык программасы
260903 КМТШИ адистигинин орто кесиптик билим берүү программасы үчүн МАКтын сынактык суроолору
Кыргыз тили жана адабияты профили боюнча МАКтын программасы
Кыргыз тили жана адабияты профили боюнча МАКтын тематикалык суроолору