Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жана “Окуу керемет!” долбоорунун башталгыч мектепте окууну, жазууну жана математиканы окутуунун жаңы стратегияларын жана каражаттарын ишке киргизүү процессинде башталгыч класстардын мугалимдерине усулдук колдоо көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу, тажрыйба алмашуу жана процесстин туруктуулугун камсыз кылуу боюнча долбоордун ишмердүүлүгүнүн алкагында Окуу туру өткөрүлүүдө.

КЕСИПТИК КОЛЛЕДЖ

 Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин курамына кирген мамлекеттик орто кесиптик билим берүү мекемеси.Кесиптик колледж 1994-жылы жалпы билим берүү колледжи катары негизделген, Учурда кесиптик колледж 11 адистик боюнча лицензияга ээ болуу менен ошол адистиктер боюнча студенттерге билим берүүдө. Студенттердин саны азыркы күндө 4000 жана быйылкы окуу жылында 11 адистик боюнча бүтүрүүчүлөр даярдалып чыгууда

Биз менен келечегинди өзгөрт !

Биздин адистиктер