.

 
030503 «Укук таануу» адистиги үчүн сабагы боюнча мамлекеттик сынактын программасы
030503 «Укук таануу» адистиги үчүн сабагы боюнча мамлекеттик сынактын суроолору
050704 мектепке чейинки билим берүү адистиги үчүн мамлекеттик сынактын суроолору
050704 мектепке чейинки билим берүү адистиги үчүн мамлекеттик сынактын программасы
080106 «Каржы (тармактар боюнча)» адистиги үчүн мамлекеттик программасы
080106 «Каржы (тармактар боюнча)» адистиги үчүн суроолор
050709 Башталгыч класстарды окутуу адистиги үчүн мамлекеттик сынактык суроолор
050709 Башталгыч класстарды окутуу адистиги үчүн мамлекеттик сынактын программасы
230109 “Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникасын программалык камсыздоо” адистигинин орто кесиптик билим берүү программасы
230109 “Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникасын программалык камсыздоо” адистигинин студенттерине мамлекеттик суроолору
Кыргызстан тарыхы боюнча мамлеккеттик аттетациялочу экзамендин программасы
Кыргызстан тарыхы боюнча мамлеккеттик аттетациялочу экзамендин суроолору.pdf
Кыргызстан географиясы сабагы боюнча МАКтын программасы
Кыргызстан географиясы сабагы боюнча МАКтын тесттик суроолору
Кыргыз тили жана адабияты профили боюнча МАКтын программасы
Кыргыз тили жана адабияты профили боюнча МАКтын тематикалык суроолору